EDYCJA 2016

zgłoszeń

międzynarodowych zespołów

sesji szkoleniowych

krajów objętych rekrutacją

FINALIŚCI EDYCJI 2016

ZWYCIĘZCA EDYCJI 2016

PARTNERZY STRATEGICZNI 2016