Inwestorzy 

Paweł Turno

Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Brainbox Investment Sp. z o.o., spółki z branży doradztwa związanego z zarządzaniem, reklamą i badaniem rynku.Jeden z założycieli Emax Sp. z o.o. oraz  AMS S.A. W latach 1998-2015 założyciel i Prezesem Zarządu BB Investment S.A.Współzałożyciel Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Mariusz Golec

Prezes Zarządu Wielton SA. Absolwent  Politechniki Łódzkiej oraz studiów MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wiedzę z zakresu zarządzania procesami produkcji kształtował przechodząc przez kolejne szczeble kariery. Związany z Wieltonem od początku powstania firmy. Od 2000 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Wielton Sp. z o.o. a od 2004 roku, po zmianie formy prawnej, w Wielton S.A.

Maciej Radziwił

Manager, przedsiębiorca. Kierował departamentami analiz kolejno w Creditanstalt Securities, Credit Suisse First Boston Polska i Union Bank of Switzerland w Londynie. Pełnił funkcję prezesa spółki Cresco Financial Advisors, zarządzającej wspólnie z BRE Bankiem aktywami o wartości ponad 300 mln euro. Kierował giełdowym Elektrimem. Pełnił funkcję prezesa Trakcji Polskiej. Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP Energetyka.

Łukasz Zalicki

Partner w EY. Odbył kursy managerskie na Kellogg School of Management oraz Harvard Business School w USA. Przez ponad 20 lat pracy w branży konsultingowej zdobył bogate doświadczenie w dziedzinach takich jak zarządzanie, finansowanie inwestycji oraz transakcje kapitałowe. Specjalizuje się w doradztwie dla sektora ochrony zdrowia. Pracował dla szeregu klientów z tego sektora.

Waldemar Maj

Doktor Instytutu Fizyki PAN oraz MBA w Harvard Business School. Pracował w bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej w Szwajcarii (UBS), USA (IFC/Bank Światowy). Był wiceprezesem ds. finansowych PKN Orlen, Banku BGŻ/ Robobank Group oraz Prezesem DZ Bank Polska. Członek Rady Nadzorczej Ergis S.A., OT Logistics S.A. Były Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU S.A. Członek Rad Nadzorczych m.in. GPW S.A.

Wojciech Pyzik

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży firm kosmetycznych. W latach 2003-2009 Prezes w Clarena, aktualnie Prezes takich spółek jak Beauty of Science, Wyspy Piękna, Absolute oraz Arkana Cosmetics- zajmujących się produkcją kosmetyków profesjonalnych i urządzeń kosmetycznych. Współtwórca i pomysłodawca analizera skóry Nati, kompleksowego urządzenia do komputerowej diagnostyki skóry.