Inwestorzy 

SEC 2021 – 2022

Andrzej Sadkowski

Od dwudziestu lat przedsiębiorca. W Polsce mieszka od 30 lat, absolwent Tufts University, Uniwersytetu Warszawskiego i studiów MBA na Uniwersytecie w Illinois. Ekspert Banku Światowego i doradca Prezesa ZUS. Prezes Zarządu NL Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A oraz Lottomerkury. Współzałożyciel Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych.

Jarosław Wikaliński

Obecnie Prezes Zarządu IPOPEMA TFI S.A. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Wydział Handlu Wewnętrznego. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w IDM PBI S.A., następnie kontynuował pracę w BRE Banku S.A., PZU Życie S.A. i PZU Asset Management S.A. gdzie odpowiadał za jeden z największych na polskim rynku kapitałowym portfel spółek publicznych i instrumentów dłużnych.

Tomasz Szpikowski

Założyciel i Prezes Zarządu Bergman Engineering Sp. z o.o, zajmującej się contractingiem i rekrutacją inżynierów oraz Test Army Group. Współwłaściciel spółki TSP Instytut i Droids on Roids i Work Service S.A, jednej z najszybciej rosnących firm w Europie. Członek Polskiej Rady Biznesu. Od 2014 roku Honorowy Konsul Republiki Korei. Posiada prestiżowy Tytuł Przedsiębiorcy Roku Ernst & Young.

Piotr Karmelita

Prezes Zarządu Rubicon Partners S.A. Specjalizuje się w zakresie inwestycji kapitałowych i strategiach finansowych przedsiębiorstw. Posiada widzę oraz praktykę w obszarze rynku kapitałowego oraz inwestycji. Swoje doświadczenie zdobywał w takich spółkach jak Dom Maklerski BMT S.A., w tym jako Prezes Zarządu. Związany w przeszłości z BB Investment S.A., jako Członek Zarządu, gdzie sprawował nadzór właścicielski nad spółkami w grupie oraz inwestycjami.

Maciej Bardan

Od 2014 roku związany z Raiffeisen Bank Polska S.A. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu. Przewodniczący Rady Nadzorczej Best TFI S.A. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku bankowość i finanse, Harvard Business School & Raiffeisen Bank Leadership Academy oraz Wharton Advanced Leadership Program. Od 2001 roku  odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem, księgowością i systemami informacji zarządczej w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Jacek Hryniuk

Partner Zarządzający w Ernst & Young Audyt Polska. Odpowiada za współpracę z wieloma kluczowymi klientami EY. Ponadto, jest członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz Instytutu Biegłych Rewidentów w Wielkiej Brytanii. Bierze udział w pracach komisji ds. opiniowania aktów prawnych i komisji finansowej przy KIBR. Jest również członkiem Komisji Nadzoru Audytowego. W przeszłości był członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów.