Inwestorzy 

Miron Klomfas 

Współzałożyciel i Prezes Zarządu Top Consulting S.A. Posiada 20–letnie międzynarodowe Dyrektor generalny w B-Act, inżynierskiej firmie konsultingowej, specjalizującej się w zarządzaniu, doradztwie i nadzorze przy realizacji inwestycji budowlanych w Polsce, Rumunii i w krajach bałtyckich, a także wspólnik w Vintage Consulting, firmie doradztwa inżynieryjnego, która koncentruje się na doradztwie w zakresie zarządzania technicznego i kontraktowego. Ekspert z ponad 15 – letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i procesie inwestycyjnym w branżach drogowej, kolejowej, sanitarnej oraz ogólnobudowlanej.

Marcin Leszczyłowski

Dyrektor inwestycyjny w departamencie zarządzania Funduszem Venture w Ipopema TFI S.A. Ekspert z ponad 21 – letnim międzynarodowym doświadczeniem w dziedzinie finansów i inwestycji. Posiada doświadczenie w pracy z firmami na każdym etapie rozwoju, począwszy od pre-seed, seed, startup, po spółki publiczne. Zarządzał finansami firm jako CFO, doradzał i prowadził liczne procesy M&A, a także inwestycje Private Equity i Venture Capital. Absolwent m.in. studiów magisterskich z zakresu metod ilościowych w ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim, a także studiów MBA na Western Sydney University w Australii.

Adam Białachowski

Prezes Zarządu w B-Act, inżynierskiej firmie konsultingowej, specjalizującej się w zarządzaniu, doradztwie i nadzorze przy realizacji inwestycji budowlanych w Polsce, Rumunii i w krajach bałtyckich, a także wspólnik w Vintage Consulting, firmie doradztwa inżynieryjnego, która koncentruje się na doradztwie w zakresie zarządzania technicznego i kontraktowego. Ekspert z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektami, zarządzania kontraktami, optymalizacji przepływów pieniężnych w kontraktach budowlanych, składania ofert, wzorów kontraktowych FIDIC, prowadzenia strategii roszczeń.